Infopanel

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace.


Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav,

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, Pouzdřany

  • - mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému
  • - zákonu
  • - školní jídelna je součástí příspěvkové organizace a poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a
  • - prováděcími předpisy k zákonu
  • - příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování


Adresa

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, Pouzdřany

69126, Pouzdřany (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek