Infopanel

MŠ Pravonín, Pravonín, Mateřská školka Pravonín, Mateřská škola Pravonín, Skolka pravonin.


Mateřská škola Pravonín, okres Benešov,

Mateřská škola Pravonín, okres Benešov, Pravonín

 • - Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestranou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.
 • - Účel a předmět mateřské školy je vymezen § 3 zákona č. 76/1978
 • - Sb., o školských zařízeních a zákonem č. 284/2002 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
 • - Mateřská škola je jednotřírní s 20 dětmi.
 • - Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti, působí na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a děti talentované.
 • - Mentálně, smyslově nebo tělesně postižené děti a s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy dle předchozího odstavce a dle možnosti mateřské školy.
 • - Mateřská škola je zřízena jako mateřská škola s celodenní péčí.
 • - Zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy.
 • - Umožňuje další volnočasové aktivity, vzdělávací a relaxační.
 • - Doplňková činnost:
 • - Výroba a prodej jídel pro jiné právnické a fyzické osoby.
 • - Krátkodobý pronájem učeben a ostatních prostor.


Adresa

Mateřská škola Pravonín, okres Benešov, Pravonín

25709, Pravonín (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek