Infopanel

Zobrazeno: 1539x

Mateřská škola Rumunská Prostějov, Mš rumunská prostějov, Mš prostějov, Mš Mozartova Prostějov, Mateřská škola Prostějov.

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul.

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. Prostějov

 • - Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Zastupitelstva města Prostějova č.12162 ze dne 19.9.2002 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 84 odst. 2 písm.e)
 • - zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) a podle § 27 odst.2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • - Organizace je mateřskou školou, jejíž hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
 • - Účel a předmět činnosti školní jídelny, která je součástí organizace, je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • - V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti:
 • - pronájem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu, a to: - pronájem služebních bytů - pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí - pronájem reklamních ploch v areálu školy - pronájem venkovních
 • - poskytování bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova.
 • - pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby za úplatu
 • - poskytování stravy pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů
 • - Uvedené činnosti organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání.
 • - Příspěvková organizace mateřská škola Prostějov, Mozartova ul. 43 a Křesťanská mateřská škola Prosatějov, Rumunská ul. 23 se stávají od 1.1.2004 odloučeným pracovištěm nástupnické příspěvkové organizace Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23.

Adresa

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. Prostějov

79601, Prostějov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz