Infopanel

Zobrazeno: 1589x

Mš smetanova prostějov, Materska skola prostejov, Mateřska škola smetanova prostejov, MŠ Prostějov, školní jídelna smetanova prostějov.

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. Prostějov

 • - Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16.12.1999 ke dni 1.1.2000 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
 • - usatnovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v české republice (rozpočtová
 • - pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
 • - Organizace je mateřskou školou, jejíž hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
 • - Účel a předmět činnosti školní jídelny, která je součástí organizace, je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • - V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti:
 • - pronájem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu, a to: - pronájem služebních bytů - pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí - pronájem reklamních ploch v areálu školy - pronájem venkovních
 • - poskytování bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova.
 • - pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby za úplatu
 • - poskytování stravy pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů
 • - Uvedené činnosti organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání. -Příspěvková organizace mateřská škola Prostějov, ul. Pod školou 4a se stává od
 • - 1.1.2004 odloučeným pracovištěm nástupnické příspěvkové organizace Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul.24

Adresa

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. Prostějov

79811, Prostějov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz