Infopanel

Zobrazeno: 1280x

Przedszkole jablunkov, Polska skola jablunkov, Mateřská škola jablunkov, Polská mš jablunkov, Przedszkole.

Mateřská škola-Przedszkole Jablunkov,

Mateřská škola-Przedszkole Jablunkov, Jablunkov

  • - Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečovat předškolní vzdělávání dětí v jazyce polské národnostní menšiny v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání obsaženými v ustanoveních § 2 školského zákona a v souladu s cíli předškolního
  • - vzdělávání obsaženými v ustanoveních §§ 33 školského zákona.
  • - Předmětem činnosti příspěvkové organizace odpovídajícím jejímu výše uvedenému účelu je:
  • - zabezpečovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání dětí v jazyce polské národnostní menšiny - tj. podporovat rozvoj osobnosti dětí předškolního věku, podílet se na jejich zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
  • - pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání dětí, napomáhat při vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně
  • - pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • - provozování školního klubu (zájmového kroužku), který slouží především k naplnění volného času dětí zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, další péči o nadané děti, organizaci soutěží a přehlídek dětí, další výchově a vzdělávání dětí (§ 111
  • - školského zákona);
  • - zajištění závodního stravování vlastním zaměstnancům za úplatu (v souladu s ustanovením § 33b zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
  • - Doplňková činnost organizace: poskytování krátkodobých pronájmů s poskytnutím pouze základních služeb (nejedná se o živnost - § 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění)

Adresa

Mateřská škola-Przedszkole Jablunkov, Jablunkov

73991, Jablunkov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz