Infopanel

Mateřská škola rajhrad, MŠ rajhrad, Mateřská škola rajhrad, okres brno, Mš husova rajhrad, mateřská škola rajhrad.

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno -

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno - Rajhrad

  • - Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školského zařízení školní jídelny. Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání: její činnost se řídí
  • - zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Školské zařízení školní jídelna poskytuje školní stravování:
  • - jeí činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s
  • - ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.

Adresa

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno - Rajhrad

66461, Rajhrad (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz