Infopanel

Zobrazeno: 1347x

Mš ruprechtov, MATEŘSKÁ ŠKOLA rUPRECHTOV, Ruprechtov, Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, 517 385 334.

Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov,

Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, Ruprechtov

  • - Mateřská škola Ruprechtov( dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti,navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do
  • - šesti let.Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let
  • - věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci.Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními
  • - zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách).
  • - Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna. Činnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 76/1978 Sb., o školských zařízeních,v platném znění( zejména § a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.48/1993 Sb., o školním
  • - stravování v platném znění).

Adresa

Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, Ruprechtov

68304, Ruprechtov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz