Infopanel

Křesťanská mateřská škola, Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Mš křesťanská uherský ostroh, Křesťanská výchova, Mateřská škola s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh.

Mateřská škola s křesťanskou výchovou,

Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí

 • - Organizace zajišťuje předškolní výchovu,přičemž předškolní výchova zajišťuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Vyvíjí aktivity a organizuje činnost ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohloubení vzájemného výchovného
 • - působení mateřské školy ,rodiny a veřejnosti.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - zabezpečuje předškolní výchovu
 • - zajišťuje logopedickou poradnu
 • - organizuje a pořádá akce pro děti a ve prospěch dětí (výlety, školy v přírodě, apod.-)
 • - umožňuje křesťanskou výchovu
 • - poskytuje závodní stravování
 • - Doplňková činnost V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění může vykonávat tyto doplňkové činnosti,jež provádí za úplatu na základě živnostenského oprávnění a jsou odděleně sledované:
 • - pronájem školní zahrady
 • - pronájem budovy a zařízení
 • - vaření obědů pro veřejnost
 • - kopírovací práce
 • - pořádání výstav,přehlídek
 • - pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
 • - výroba keramických,textilních a papírových výrobků
 • - hostinská činnost
 • - pořádání veřejných kulturních,společenských a sportovních akcí
 • - Organizace spolupracuje s rodiči dětí nebo zákonnými zástupci dětí a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí.
 • - Organizace zabezpečuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví,požární ochrany a civilní ochrany dětí a zaměstnanců školy.
 • - Organizace zabezpečuje běžnou údržbu a správu majetku, zajišťuje příslušné revize.
 • - Organizace vede povinnou dokumentaci škol.

Adresa

Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí

68724, Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz