Infopanel

Zobrazeno: 1961x

Mateřská škola úsměv benešov, Mš úsměv benešov, MŠ Benešov, Mateřská škola úsměv, Mš úsměv.

Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského

Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského Benešov

 • - § 33 zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
 • - chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání a
 • - poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • - Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, organizování zájmových kroužků pro děti předškolního zařízení, a další činnosti podle potřeby.
 • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka mateřské školy řídí školní jídelnu, která je součástí zařízení a zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců předškolního zařízení. Předmět činnosti
 • - školní jídelny je vymezen vyhláškou č. 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.


Adresa

Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského Benešov

25601, Benešov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Maršovice, okres Benešov,

  navazuje na výchovu dětí v rodině. Činnost MŠ se řídí § 3 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění. Mateřská šk...

  Maršovice, 25755
  • 0
 • Mateřská škola Votice

  je vymezena zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správně a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpis...

  Votice, 25901
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola

  základní škola poskytuje základní vzdělání , zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami v...

  Olbramovice Ves, 25901
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz