Infopanel

Zobrazeno: 1798x

Mateřská škola úsměv benešov, Mš úsměv benešov, MŠ Benešov, Mateřská škola úsměv, Mš úsměv.


Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského

Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského Benešov

  • - § 33 zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
  • - chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání a
  • - poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • - Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, organizování zájmových kroužků pro děti předškolního zařízení, a další činnosti podle potřeby.
  • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka mateřské školy řídí školní jídelnu, která je součástí zařízení a zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců předškolního zařízení. Předmět činnosti
  • - školní jídelny je vymezen vyhláškou č. 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.


Adresa

Mateřská škola Úsměv Benešov, Pražského Benešov

25601, Benešov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek