Infopanel

Mateřská škola zbraslav u brna.


Mateřská škola, Zbraslav, okres Brno -

Mateřská škola, Zbraslav, okres Brno - Zbraslav

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny: Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  • - vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcíni předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
  • - středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
  • - rozpočtů, poskytovat závodní stravování.


Adresa

Mateřská škola, Zbraslav, okres Brno - Zbraslav

66484, Zbraslav (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek