Infopanel

Mateřská škola Zbýšov, okres Brno -

Mateřská škola Zbýšov, okres Brno - Zbýšov

  • - Mateřská škola Zbýšov,p.o.( dále jen' příspěvková organizace') zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti,navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří
  • - do šesti let.Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit
  • - podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci .Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT
  • - č.35/1992 Sb., o mateřských školách).

Adresa

Mateřská škola Zbýšov, okres Brno - Zbýšov

66411, Zbýšov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz