Infopanel

Mš holandská znojmo, Mateřská škola holandská znojmo, Mateřská škola znojmo holandská, Mš znojmo holandská, Mateřská škola Znojmo.

Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2,

Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, Znojmo

 • - Mateřská škola (dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla od tří do šesti let. Rozvíjí
 • - specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zedravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku. Příspěvková
 • - organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978
 • - Sb. o školských zařízeních v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřsk ých školách).

Adresa

Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, Znojmo

67181, Znojmo (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo,

  Čl. 4 Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem. Příspěvková organizace vykonává činnost ...

  Plaveč, 67132
  • 0
 • Mateřská škola, Znojmo, Přimětice 279,

  Mateřská škola ( dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoje jeho osobnosti, n...

  Znojmo - Přímětice, 66904
  • 0
 • Základní škola, Hostěradice, okres

  Základní škola Hostěradice / dále jen příspěvková organizace/ poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smys...

  Hostěradice 36, 67171
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz