Infopanel

Mega bazar libeň, Hydrometalurgie, Mega a.s., Analytické zařazení staveb g, Mapa praha 9 Vašátkova.


Mega, a.s.

Mega, a.s. Praha 9 - Libeň

 • - vědecká a výzkumná činnost týkající se membránových procesů, živnotního prostředí, úpravnictví a hydrometalurgie, podzemního vyluhování, ložiskové geologie, čištění důlnícha techno logických vod a roztoků a speciálních technologií, vývoje a služeb v
 • - anylytických metodách organické a anorganické chemie včetně zkoušení
 • - výroba výrobků prostřednictvím ionexových a plastikářských technologií
 • - Prodej zboží
 • - stavba strojů s mechanickým pohonem
 • - projektování elektrických zařízení
 • - automatizované zpracování dat
 • - poskytování software
 • - komplexní poradenská a vyhodnocovací činnost v oblastech vědecké a výzkumné činnosti týkající se membránových procesů, životního prostředí, úpravnictví, hydrometalurgie, podzemního vyluhování, čištění důlních a technologických vod a roztoků, speciálních
 • - technologií, vývoje a služeb v analytických metodách organické a anorganické chemie.
 • - posuzování vlivů na životní prostředí
 • - výroba cementového zboží, umělého kamene a výrobků ze sádry
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - zpracování gumárenských směsí
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - vodoinstalatérství
 • - výroba čistících prostředků a chemikálií v rozsahu živnosti volné
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - hostinská činnost
 • - hornická činnost v souladu s ustanovením § 2 písm. a),b),c),d), g) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů, v rozsahu projekčních prací souvisejících se sanací horninového prostředí
 • - činnost prováděná hornickým způsobem v souladu s ustanovením § 3 písm. a),b),h), zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů, v rozsahu projekčních prací souvisejících se sanací
 • - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování dalších služeb spojených s pronájmem
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
 • - geologické práce
 • - zámečnictví
 • - galvanizérství
 • - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví


Adresa

Mega, a.s. Praha 9 - Libeň

19000, Praha 9 - Libeň (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Bohuslav Adámek - SA-Rpos

  Revize, opravy, servis továrních komínů.

  Praha 9 - Černý Most, 19800
  • 0
 • Měšťák-sever, v.o.s.

  Prodej zboží (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb.), technická činnost v dopravě - provozování pa...

  Praha 9 - Vysočany, 19400
  • 0
 • Preko, s.r.o.

  Prodej zboží, opravy motorových vozidel, čištění komunikací a jiných ploch nebo prostorů, provádění zemních prací, zámečnictví, ...

  Praha 9 - Vysočany, 19000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek