Infopanel

Zobrazeno: 1456x

Městská knihovna Děčín, Knihovna děčín, Knihovna Děčín Podmokly, Městská knihovna děčín podmokly, Decin mestska knihovna.


Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Děčín IV - Podmokly

  • - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejm.: - zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu veřejné knihovny nebo prostřednictvím vnitrostátních i mezinárodních meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné veřejné knihovny -
  • - poskytování písemných a ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší - zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy - umožnění přístupu k bezplatným i placeným
  • - vnějším informačním zdrojům, pomocí telekomunikačního i jiného zařízení - kulturní, výchovná, vzdělávací, přednášková a publikační činnost propagující knihovní fondy a činnost knihovny - vydávání a veřejné šíření periodických /ve smyslu zák. č. 46/2000
  • - Sb., ve znění pozdějších předpisů i neperiodických /ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ publikací souvisejících s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb - vytěžování a zužitkování databází /ve smyslu zákona č.
  • - 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ - zhotovování tiskových rozmnoženin a laminování dokumentů pro osobní potřebu a pro potřeby související s poskytováním knihovních služeb - živé provozování díla /ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění
  • - pozdějších předpisů/ a veřejné předvedení audiovizuálních děl /ve smyslu zák. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ - vystavování originálů a rozmnoženin děl /ve smyslu § 17 zák. č. 2000 Sb.,


Adresa

Městská knihovna Děčín Děčín IV - Podmokly

40502, Děčín IV - Podmokly (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek