Infopanel

Zobrazeno: 1047x

Městská knihovna Hranice, Knihovna Hranice, Městská knihovna hranice hranice i město masarykovo náměstí, Podnajem hranice, Městská knihovna hranice i město masarykovo náměstí.

Městská knihovna Hranice, přísp.org.

Městská knihovna Hranice, přísp.org. Hranice I - Město

 • - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních služeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2 písm. a) a § 3 odst. 1 písm.
 • - c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven
 • - organizace je základní knihovnou, koordinačním a integračním střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci střediska hranice. Pro zvyšování kulturní úrovně obyvatel města zajišťuje
 • - organizace také kulturní, vzdělávací a společenské akce
 • - Hlavní činnost: - půjčování knihovních dokumentů (knihy, periodika), a to absenčně nebo prezenčně
 • - zajišťování akvizice knih, periodik, případných elektronických audiovizuálních záznamů (CD-ROM), jejich odborné zpracování a ochrana
 • - poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací v oblastech kultury, vzdělávání, vědy, výchovy, cestovního ruchu a služeb z vlastních i cizích přístupných databází a informačních zdrojů
 • - příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí
 • - zajišťování přístupu veřejnosti k vlastním i vnějším informačním zdrojům včetně Internetu prostřednictvím telekomunikačních zařízení podle jejich charakteru a autorských práv
 • - zprostředkování literatury a informací z knihoven v České republice, popřípadě i v zahraničí, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a meziknihovní reprografické služby
 • - zajišťování výkonu regionálních funkcí na základě smluvního vztahu
 • - tvorba svých propagačních materiálů
 • - provádění reprografických služeb
 • - Prodej zboží
 • - vydavatelská a nakladatelská činnost
 • - vykonávaná funkce Městského evropského informačního střediska Hranice
 • - Vedlejší činnost: podnájem nebytových prostor užívaných organizací


Adresa

Městská knihovna Hranice, přísp.org. Hranice I - Město

75301, Hranice I - Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Městská knihovna Lipník nad Bečvou,

  Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zac...

  Lipník nad Bečvou, 75131
  • 0
 • Muzeum Komenského v Přerově, přísp.org.

  Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace (dále jen 'organizace'), plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6...

  Přerov I - Město, 75002
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz