Infopanel

Zobrazeno: 1140x

Městské kulturní středisko Dačice, Kulturní středisko Dačice, Akce městské kulturní středisko dačice, Plakátovací plochy dačice, Dačice kulturní středisko.

Městské kulturní středisko Dačice

Městské kulturní středisko Dačice Dačice I

 • - Posláním příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice ( dále jen příspěvková organizace ) je organizovat a zajišťovat osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost pro obyvatelstvo města Dačice a jeho regionu a za jejich účasti rozvíjet místní
 • - kulturní a společenský život. Účelu svého zřízení dosahuje příspěvková organizace zejména tím, že :
 • - pořádá a zabezpečuje divadelní představení a koncerty, zajišťuje a organizuje i jiné způsoby zpřístupnění děl ve smyslu zákona č. 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon) ( dále
 • - jen autorský zákon )
 • - pořádá a zabezpečuje výstavy včetně výstav autorských děl ( ve smyslu autorského zákona )
 • - pořádá a zabezpečuje odborné kurzy, školení a přednášky
 • - pořádá a zabezpečuje výuku jazyků, zejména jazyka německého a anglického
 • - pořádá a zabezpečuje kulturně společenské akce včetně tanečních zábav a diskoték
 • - poskytuje všestrannou podporu zájmovým, vzdělávacím, uměleckým a kulturním aktivitám občanů a jejich sdružení
 • - pořádá přehlídky a soutěže v oblasti veřejného předvedení autorských děl v oblasti divadla a hudby
 • - vydává neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ) v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti
 • - zajišťuje ve městě a místních částech plakátovací službu a pečuje o plakátovací plochy
 • - zajišťuje ozvučení kulturních a společenských akcí
 • - zajišťuje nájem nebytových prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí

Adresa

Městské kulturní středisko Dačice Dačice I

38001, Dačice I (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Jiří Bláha

  Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství , Umělecká a literární tvorba

  Chlum u Třeboně, 37804
  • 0
 • Slavonická renesanční společnost,

  Umělecké a ostatní zábavní činnosti

  Slavonice, 37881
  • 0
 • UM - Trans, s.r.o.

  Obchodní činnost -koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujcích zvláštní oprávnění., Silniční motorová ...

  Stráž nad Nežárkou, 37802
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz