Infopanel

Městské muzeum česká třebová, Muzeum česká třebová, česká třebová městské muzeum, Česká Třebová muzeum.

Městské muzeum Česká Třebová

Městské muzeum Česká Třebová Česká Třebová

 • - Organizace vykonává hlavní předmět činnosti ve smyslu zákona č. 122/2000
 • - Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou MK č. 275/2000 Sb.
 • - Tuto činnost organizace provádí zejména se zaměřením na historii města Česká
 • - Třebová a jeho okolí.
 • - Organizace je oprávněna dále provádět v souladu s výše vymezeným účelem tyto činnosti:
 • - živé provozování díla (ve smyslu § 19 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • - vystavování originálů a rozmnoženin děl (ve smyslu § 17 zákona č.
 • - veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona č. 273/1993
 • - Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, případně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech
 • - souvisejících s právem autorským o změně některých zákonů, ve znění pozdějíšch předpisů)
 • - vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona
 • - 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • - vydávání a veřejné šíření periodického tisku (ve smyslu zákona č.
 • - 2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • - vytěžování a zužitkování databází (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • - poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení
 • - vzdělávací a přednášková činnost
 • - umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
 • - úplatné pořizování kopií dokumentů
 • - Organizace provozuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa

Městské muzeum Česká Třebová Česká Třebová

56002, Česká Třebová (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz