Infopanel

Zobrazeno: 1641x

Technické služby bílina, Městské technické služby Bílina, Sběrný dvůr bílina, SBĚRNý dvůr Bílina informace, Technické služby města bílina.


Městské technické služby Bílina, přísp.

Městské technické služby Bílina, přísp. Bílina

 • - obnova, opravy a údržba silnic, místních komunikací a ostatních součástí pozemních komunikací evidovaných na LV pro Město Bílina
 • - čištění silnic, místních komunikací a ostatních součástí pozemních komunikací v rozsahu stanoveném zřizovatelem evidovaných na LV pro Město Bílina
 • - zimní údržba silnic, místních komunikací, ostatních součástí pozemních komunikací a účelových komunikací evidovaných na LV pro Město Bílina
 • - sběr, přeprava, využití, nakládání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu na území Města Bíliny, a to i formou zřízení sběrného dvora
 • - obnova, opravy a údržba veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení
 • - provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně a sadovnických a technických prvků a silniční vegetace dle rozhodnutí zřizovatele evidovaných na LV pro Město Bílina
 • - provoz zásobní zahrady pro zazimování a náhradní výsadbu zeleně, udržování dětských hřišť na veřejných prostranství v provozuschopném a bezpečném stavu
 • - provozování veřejných WC
 • - údržba městské tržnice uvedená v obecně závazné vyhlášce (Tržní řád)
 • - provoz, údržba, obnova nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bíliny převedeného do správy organizace k jejímu vlastnímu hospodaření
 • - správa a provozování městských sportovně rekreačních zařízení
 • - ukládání odpadů a provozování skládky ostatních odpadů tř. II
 • - zajištění svozu separovaného sběru odpadů na území Města Bíliny
 • - pronájem nemovitého majetku svěřeného do správy organizace k jejímu vlastnímu hospodaření, využití, a to v rozsahu a za podmínek uvedených touto zřizovací listinou
 • - monitoring a odběry vzorků na skládce ostatních odpadů
 • - ubytovací služby ve sportovně rekreačních zařízeních


Adresa

Městské technické služby Bílina, přísp. Bílina

41828, Bílina (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Jaroslav Kraus- Ekol

  Sběr a zpracování ostatních odpadů , Čištění města, sanační a podobné činnosti

  Teplice - Trnovany, 41501
  • 0
 • Technické služby města Dubí, s.r.o.

  podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, montáž, opravy, údržba vyhraze...

  Dubí, 41701
  • 0
 • Vitrum CZ, s.r.o.

  podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, koupě zboží za účelem dalšího ...

  Krupka - Maršov, 41742
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek