Infopanel

Zobrazeno: 9626x

Mittal steel ostrava, Mittal steel ostrava a.s., Mittal Steel, Mittal ostrava, Mittal.

Mittal Steel Ostrava, a.s.

Mittal Steel Ostrava, a.s. Ostrava Kunčice

 • - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
 • - ostatní specializovaný maloobchod v prodejnách
 • - ostatní vzdělávání dospělých
 • - kopírovací práce
 • - zprostředkování obchodu
 • - opravy karoserií
 • - zámečnictví
 • - kovářství
 • - klempířství
 • - pokrývačství
 • - truhlářství
 • - tesařství
 • - zednictví
 • - výroba, opravy a montáž měřidel
 • - poskytování software (smluvní prodej)
 • - výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů
 • - jiné ubytovací možnosti
 • - zprostředkování prací a služeb
 • - montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb., údržba a opravy strojních částí technologických zařízení
 • - technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0036
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0037
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0038
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0039
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/2001/1176
 • - k provozování dráhy železniční - vlečky 'CENTROMAT', Ev.č.ÚP/2001/3026
 • - zastupování v celním řízení
 • - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
 • - licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/1999/1049
 • - výroba a hutní zpracování železa a oceli
 • - opravy ostatních dopravních prostředků
 • - výroba kovového spotřebního zboží
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - realitní činnost
 • - pronájem a půjčování věcí movitých
 • - zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • - testování, měření a analýzy
 • - poskytování technických služeb
 • - výroba koksu a surového dehtu
 • - výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
 • - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
 • - dokončovací stavební práce
 • - maloobchod mimo řádné prodejny
 • - výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
 • - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • - opravy silničních vozidel
 • - vodoinstalatérství, topenářství
 • - kovoobráběčství
 • - nástrojářství
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
 • - výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 • - výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
 • - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • - silniční motorová doprava osobní osobní příležitostná vnitrostátní osobní příležitostná mezinárodní
 • - silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní s vozidly max. 5t celkové hmotnosti; nákladní vnitrostátní s vozidly nad 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly max. 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly nad 3,5t
 • - provádění trhacích prací
 • - masérské, rekondiční a regenerační služby
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - projektování elektrických zařízení
 • - výroba chemických látek a chemických přípravků
 • - modelářství
 • - slévárenství
 • - smaltérství
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
 • - izolatérství
 • - podlahářství
 • - psychologické poradenství a diagnostika
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
 • - reklamní činnost a marketing
 • - úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce 'Vlečka Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava' Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky 'Calumite
 • - s.r.o.' Ev. č. ÚP/1999/2640 - k provozování dráhy železniční - vlečky 'CENTROMAT I' Ev. č. ÚP/2004/3634
 • - licence č. 110101294 - skupina 11 výroba elektřiny
 • - licence č. 120101291 - skupina 12 distribuce elektřiny
 • - licence č. 220101041 - skupina 22 distribuce plynu
 • - licence č. 310101289 - skupina 31 výroba tepelné energie
 • - licence č. 320101300 - skupina 32 rozvod tepelné energie
 • - licence č. 140304070 - skupina 14 obchod s elektřinou
 • - opravy pracovních strojů
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví
 • - škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • - telekomunikační činnost
 • - inspekční činnost technických zařízení dle ČSN EN ISO/IEC 17020

Adresa

Mittal Steel Ostrava, a.s. Ostrava Kunčice

70702, Ostrava Kunčice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Ferona - Dělící centrum, a. s.

  zámečnictví, klempířství, Prodej zboží

  Ostrava-Jih - Zábřeh, 70030
  • 0
 • Vítkovice Steel, a.s.

  zprostředkování obchodu, velkoobchod, výroba a hutní zpracování železa a oceli, povrchové úpravy a svařování kovů, nakládání s o...

  Ostrava - Hulváky, 70900
  • 0
 • Vysoké Pece Ostrava, a.s.

  výroba železa a feroslitin, Prodej zboží, opravy pracovních strojů, výroba chemických výrobků, podnikání v oblasti nakládání s n...

  Slezská Ostrava - Kunčice, 71900
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz