Infopanel

Zobrazeno: 4740x

Moravské naftové doly, Moravske naftove doly hodonin, Moravské naftové doly a.s. Hodonín, Moravske plynove doly, Naftové doly hodonín.

Moravské naftové doly, a.s.

Moravské naftové doly, a.s. Hodonín

 • - pronájem nebytových prostor
 • - Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie se zaměřením na ložiska ropy a zemního plynu při hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 písm.
 • - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů.
 • - Geologické práce
 • - Koupě a prodej zboží
 • - analýzy vod, kalů, půdy, hornin, potravin a krmiv
 • - ubytovací služby zařazené do třídy *
 • - čištění uzavřených nádrží od ratifikátů a jiných zdraví škodlivých látek
 • - reprografické služby
 • - provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky
 • - výkon zeměměřičských činností
 • - hostinská činnost
 • - inženýrská a investorská činnost - technicko organizační pomoc v předprojektové a projektové přípravě stavby a koordinace prací a dodávek v realizační fázi v rozsahu živnosti volné
 • - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • - poskytování software
 • - leasing spojený s financováním v rozsahu živnosti volné
 • - pronájem technologických zařízení pro hornickou činnost průzkumu, těžby a dopravy uhlovodíků a zvláštních zásahů do zemské kůry - podzemního skladování plynu
 • - poradenská činnost v oblasti hornické činnosti průzkumu, těžby a dopravy uhlovodíků a zvláštních zásahů do zemské kůry - podzemního skladování plynu v rozsahu živnosti volné
 • - factoring, forfaiting - v rozsahu živnosti volné
 • - poskytování úvěrů dle § 497 obch. zák. - v rozsahu živnosti volné
 • - poskytování telekomunikačních služeb
 • - zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • - ekonomické poradenství
 • - činnost účetních poradců
 • - pronájem bytových a nebytových prostor (v rozsahu živnosti volné)
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob na plyny
 • - revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
 • - dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
 • - Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 písm.
 • - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
 • - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
 • - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 • - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d)
 • - zvláštní zásahy do zemské kůry,
 • - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
 • - baňská záchranná služba,
 • - důlně měřická činnost, k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle zákona ČNR č.
 • - 1988 § 3 písm.
 • - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostech uvedených v § 2 a 3.

Adresa

Moravské naftové doly, a.s. Hodonín

69501, Hodonín (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz