Infopanel

Muzeum TRUTNOV, Muzeum podkrkonoší, Muzeum podkrkonoší trutnov, Trutnov muzeum, Historie podkrkonosi.


Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Trutnov - Vnitřní Město

 • - Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a prehistorie v oboru archeologie, etnografie a historie.
 • - Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.
 • - Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.
 • - Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.
 • - Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydáváním periodických publikací, nabídkou upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře.
 • - Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertízy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti i jednotlivcům.
 • - Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.
 • - Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.
 • - Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti


Adresa

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Trutnov - Vnitřní Město

54101, Trutnov - Vnitřní Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Pavel Horný

  Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) , Ostatní pozemní osobní doprava nepravidelná

  Bernartice, 54204
  • 0
 • Správa Krkonošského národního parku

  Truhlářství, Opravy silničních vozidel, Zprostředkovatelská činnost, Hostinská činnost, Silniční motorová doprava nákladní - vni...

  Vrchlabí, 54301
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek