Infopanel

Muzeum vyškovska, Muzeum Vyškovska, přísp.org., Muzeum vyškov.


Muzeum Vyškovska, přísp.org.

Muzeum Vyškovska, přísp.org. Vyškov - Město

 • - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně
 • - katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, publikační a přednášková činnost s poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely -zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních,
 • - technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR -provozování činnosti konzervátorských, restaurátorských a preparátorských dílen -zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování
 • - veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách -zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování -získávání, uchovávání, ochrana a
 • - zpřístupňování knihovních fondů a poskytování knihovních informačních služeb a bibliografických a faktografických informací, půjčování dokumentů -poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem
 • - hlavní činnosti -poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází -zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání
 • - odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí -prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných
 • - institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze
 • - č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovácí listiny -vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/1000 Sb. -vstupování do profesních sdružení za účelem
 • - koordinace odborné činnosti -spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti Předmět činnosti je vykonáván na základě. Zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o
 • - změně některých dalších zákonů


Adresa

Muzeum Vyškovska, přísp.org. Vyškov - Město

68212, Vyškov - Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Historické muzeum, Slavkov u Brna

  Agenturní činnost., Koupě a prodej zboží v rozsahu nevyžadujícím, zvláštní povolení., Pronájem nebytových prostor., Reklamní čin...

  Slavkov u Brna, 68401
  • 0
 • Jiří Kotolan

  Silniční nákladní doprava

  Nesovice 211, 68333
  • 0
 • Knihovna Karla Dvořáčka, přísp.org.

  poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kultu...

  Vyškov - Předměstí, 68201
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek