Infopanel

Nadace děti kultura sport, Nadace děti-kultura-sport uherské hradiště, Děti kultura a sport, Nadace děti a sport, Nadace deti kultura sport uherske hradiste.

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště

 • - Nadace se zřizuje za účelem shromažďování finančních prostředků od dárců a poskytování nadačních příspěvků v těchto oblastech:
 • - rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na
 • - na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti,
 • - na podporu rozvoje osobnosti,
 • - podporu uplatňování etických hodnot ve společnosti,
 • - rozvoj křesťanské kultury, podpora církví a jimi zřízených institucí,
 • - ochrana lidských práv
 • - výchova a vzdělávání se zaměřením zejména na
 • - podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech stupních vzdělávací soustavy, včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže v zájmových organizacích a sportovních klubech,
 • - podporu volnočasových aktivit,
 • - podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí,
 • - rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na
 • - obnovu kulturního dědictví českého státu,
 • - podporu živého umění včetně lidového
 • - presentace českého umění a české kultury v zahraničí,
 • - sport a tělovýchova se zaměřením zejména na
 • - podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i presentace v zahraničí,
 • - podporu rozvoje motorismu,
 • - podporu jezdectví a hippoterapie,
 • - sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zaříjení,
 • - zdravotnictví včetně podpory speciálních zdravotních programů,
 • - ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných programů, s důrazem na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických poznatků
 • - věda a výzkum
 • - rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu,
 • - rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací a nadačních fondů a organizací poskytujících obecně prospěšné služby.

Adresa

Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště

68601, Uherské Hradiště (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz