Infopanel

Zobrazeno: 1161x

Světový étos, Nadace Světový etos, Centrum prokopios, Etos, Centrum prokopios sázava.

Nadace Světový étos - centrum Prokopios

Nadace Světový étos - centrum Prokopios Sázava

 • - Cílem nadace je v duchu široce pojatého ekumenismu pomáhat soustavně a nezištně formovat osobnosti potřebné pro obnovu a výstavbu společnosti.
 • - Konkrétním cílem nadace je vytvářet odborné centrum pro specificky zaměřené mimoškolní vzdělávání a výchovu vysokoškolských studentů a ekumenicky smýšlející inteligence. V tomto duchu je též budována odborná knihovna a vydavatelská základna, se zvláštním
 • - zaměřením ke kulturním, náboženským a politickým vztahům mezi Východem a Západem.
 • - K dalším cílům nadace patří :
 • - provádění a podpora mezikulturních a mezináboženských studií. Tento cíl se uskutečňuje filosofickým, teologickým a religionistickým výzkumem, také tvorbou a podporou vědeckých i popularizujících publikací (knihy, články) - v zájmu mezikulturního a
 • - mezináboženského dorozumění.
 • - podněcování a provádění mezikulturní a mezináboženské tvořivé práce. Tento cíl se uskutečňuje zejména vyučováním a přednáškami za účelem šíření dosažených výsledků studií, zejména myšlenek základního - všem lidem společného étosu (celosvětového étosu) doma
 • - i v cizině;
 • - umožnění a podpora mezikulturních a mezináboženských setkání, potřebných k výzkumné a tvořivé práci, zejména podněcováním a podporou iniciativ na poli společnosti, politiky a kultury v zájmu mezinárodního porozumění (např. opatření budící důvěru mezi
 • - náboženstvími);
 • - podpora setkávání lidí, kultur a náboženství (kolokvia, studijní cesty, semináře, kongresy);
 • - výstavba stávající sítě mezikulturních a mezináboženských styků k podpoře globálního étosu.
 • - vytváření přístupu ke klíčovým dokumentům a literatuře pomocí moderních komunikačních technologií;
 • - s ohledem na sídlo nadace péče o urbanistickou i ekologickou obnovu Prokopovy Sázavy a sázavské krajiny.

Adresa

Nadace Světový étos - centrum Prokopios Sázava

28506, Sázava (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz