Infopanel

Nadační fond Křesťanského domova mládeže, Domov křestanské mladeže praha, Křesťanský domov mládeže, Křestanský domov mládeže praha, Domov křesťanské mládeže.


Nadační fond Křesťanského domova mládeže

Nadační fond Křesťanského domova mládeže Praha 2 - Vinohrady

  • - podporovat po materiální, psychologické a pedagogické stránce činnost a rozvoj Křesťanského domova mládeže u Sv. Ludmily (dále KDM) jako domova mládeže penzionového typu pro studující na středních školách s integrací postižených dívek,
  • - podporovat vybavení pracoviště a rozvoj nejrůznějších aktivit směřujících ke smysluplnému naplnění volného času ubytovaných, celkovému rozvoji jejich osobností jak individuálně, tak i v sociální oblasti,
  • - podpora ubytování a studia dívek, které pocházejí ze sociáně slabších poměrů, anebo které se bez vlastního zavinění dostanou do finančních potíží,
  • - postupně modernizovat vybavení domova tak, aby odpovídalo standardní evropské úrovni a domov mohl poskytovat v době školních prázdnin ubytování křesťanům z celého světa,
  • - podpora zvyšování kvalifikace personálu, včetně zahraničních stáží, nákup odborné literatury a učebních pomůcek; nákup literatury pro knihovnu KDM,
  • - podpora různých společenských akcí a odborných pořadů pořádaných na půdě KDM nebo jím pořádané pro ubytované studenty a křesťanskou mládež i mimo KDM.


Adresa

Nadační fond Křesťanského domova mládeže Praha 2 - Vinohrady

12000, Praha 2 - Vinohrady (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek