Infopanel

Zobrazeno: 2022x

Navatyp, Navatyp a.s., Garáže navatyp, Navatyp Revoluční, Navatyp kontakt Praha 1.

Navatyp, a.s.

Navatyp, a.s. Praha 1 - Staré Město

 • - Projektová činnost ve výstavbě.
 • - Technicko-inženýrská činnost ve stavebnictví.
 • - Poradenství při koupi a pronájmu nemovitostí.
 • - Prodej zboží - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
 • - Ubytovací služby.
 • - Hostinská činnost.
 • - Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 • - Správa movitého a nemovitého majetku.
 • - Provozování parkovišť, garáží a odstavných ploch.
 • - Činnost realitní kanceláře.
 • - Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.
 • - Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje motorových a nemotorových vozidel vč. náhradních dílů.
 • - Reklamní činnost.
 • - Směnárenská činnost.
 • - Holičství, kadeřnictví.
 • - Podnikání v oblasti nakládání s odpady.
 • - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • - nn) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • - oo) poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejícíh s péčí o vzhled osob
 • - pp) pronájem a půjčování věcí movitých
 • - qq) maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • - Opravy silničních vozidel.
 • - Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob.
 • - Úklidové práce.
 • - Malířství
 • - Provozování skladů
 • - Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • - Lakýrnictví
 • - Vodoinstalatérství, topenářství
 • - provádění veřejných dražeb
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - silniční motorová doprava osobní
 • - provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • - zprostředkování obchodu
 • - zprostředkování služeb
 • - provozování solárií
 • - činnost podnikatelských,finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • - nájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních
 • - montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • - ee) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • - rr) oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, § 2 písm. b), c), d), e), f), a g) a § 3 písm. a), b), c), e), f), h) a i) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených
 • - nerostů, - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek
 • - a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), - zvláštní zásahy do zemské kůry, - zajišťování a likvidace důlních děl, - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
 • - a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosi s jejich těžbou, s výjimkou
 • - odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s
 • - výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, - podzemní práce
 • - spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300m krychlových horniny
 • - ss) oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, § 2 písm. a), b), c), d), f) a g) a § 3 písm. a), b),
 • - c), e), f), h) a i) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v
 • - souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkladišť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), - zvláštní zásahy do zemské kůry, - zajišťování a likvidace starých důlních děl, - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
 • - včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a
 • - zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě toků, - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud
 • - se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných
 • - důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostroů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
 • - opravy karoserií
 • - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství


Adresa

Navatyp, a.s. Praha 1 - Staré Město

11000, Praha 1 - Staré Město (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Bytová výstavba » Praha 1 - Bytová výstavba
0

hodnoceno 0x

 • Martin Kratochvíl - Svět klimatizací

  Klimatizace a vzduchotechnika na klíč, rodinné domy, byty, kanceláře, školy, občanská vybavenost. Veškeré druhy klimatizací....

  Žďár nad Sázavou, 59101
  • 0
 • Stanislav Urbánek

  Hlavní činností je výstavba RD. Dále realizujeme půdní vestavby, výměny střešních plášťů, veškerá zateplení vč. fasád, výstavby ...

  Buštěhrad, 27343
  • 0
 • Architektonické studio ARCHzoubek

  Architektonické studio ARCHzoubek - architektura interiérů, exteriérů bytů a domů, komerčních prostor a výstavních expozic. Vytv...

  Praha, 13000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz