Infopanel

Zobrazeno: 8569x

Nemocnice chrudim, Chrudim nemocnice, Nemocnice chrudim kontakt, Nemocnice v chrudimi, Výroba destilované vody.

Nemocnice Chrudim

Nemocnice Chrudim Chrudim II

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace:
 • - Hlavní účel:
 • - Nemocnice Chrudim je zdravotnickým zařízením, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou ambulatntní a lůžkovou, základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná
 • - preventivní opatření.
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování komplexní a nedělitelné léčebně preventivní péče.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování následné péče s
 • - rehabilitací a doléčováním nemocných po akutním onemocnění nebo stabilizaci chronického onemocnění, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo
 • - jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provozování ústavní lékárny, která zabezpečuje zásobování nemocnice léky, zdravotnickými prostředky, speciálním zdravotnickým materiálem a doplňkovým
 • - sortimentem, jejich výdej na lékařský předpis a prodej jiným osobám, - provádění klinického hodnocení léčiv, - sterilizace zdravotnických nástrojů, pomůcek a zdravotnického materiálu, - provádění odběru krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití
 • - (povolení MZ ČR C2024) - výroba transfúzních přípravků, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - podíl na výchově a vzdělávání žáků středních zdravotnických škol, studentů vysokých škol se
 • - zdravotnickým zaměřením, doškolování vlastních zdravotnických pracovníků, - organizační zajišťování lékařské služby první pomoci na Chrudimsku, - zabezpečování zdravotnických služeb podle branného zákona při odvodech branců, - zabezpečování činností v
 • - oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice
 • - Chrudim, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.
 • - Doplňková činnost: - Prodej zboží, - reklamní činnost, - výroba destilované vody, - hostinská činnost.

Adresa

Nemocnice Chrudim Chrudim II

53701, Chrudim II (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1x

 • Hamzova odborná léčebna pro děti

  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými, odpady, Silniční motorová doprava nákladní, Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b...

  Luže - Košumberk, 53854
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz