Infopanel

Oblastní středisko ZZS chrudim, Zdravotní středisko chrudim, OBLASTNÍ STŘEDISKO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY CHRUDIM, Oblastní středisko zdravotní záchranné služby Chrudim, Rychlá záchranná služba Chrudim.


Oblastní středisko zdravotnické

Oblastní středisko zdravotnické Chrudim II

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace:
 • - Hlavní účel:
 • - Oblastní středisko zdravotnícké záchranné služby Chrudim je zdravotnické zařízení, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou zvláštní zdravotní péči fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v
 • - ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemnce orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá.
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování komplexní a nedělitelné přednemocniční neodkladné péče včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické
 • - první pomoci a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče, - přeprava raněných, nemocných a rodiček, jde-li o osoby s náhle a neočekávaně vzniklým závažným postižením zdraví nebo s přímým ohrožením života, - rychlá
 • - přeprava orgánů odebraných pro účely jejich transplantace, popřípadě potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem, - rychlá přeprava odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu,
 • - biologického materiálu či zdravotnického prosředku, vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, přičemž příslušné zdravotnické zařízení potřebným odorníkem či materiálem momentálně nedisponuje a přepravu
 • - nelze zajistit stejně rychle jiným způsobem, - součinnost s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, Policií ČR, podíl na krizovém plánování a řízení, - zajišťování zdravotnických
 • - služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče cizincům, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti
 • - Oblastního střediska zdravotnické záchranné služby Chrudim, - plnění dalších úkolů v souladu s právními předpisy pro zdravotnickou záchrannou službu.


Adresa

Oblastní středisko zdravotnické Chrudim II

53727, Chrudim II (ukázat na mapě)


Zařazení v kategoriích

Zdraví » Chrudim - Zdraví
Ostatní » Chrudim - Ostatní
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek