Infopanel

Aktualizováno: 07.04.2008
Zobrazeno: 2902x

Zamecnictvi brno veveri, Zámečnictví Veveří , Zámečnictví Veveří Brno, Zámečnictví brno, OHL ŽS.

OHL ŽS, a.s.

Kovoobráběčství, zámečnictví, MUV 69 - OHL ŽS, a.s. - Brno-střed - Veveří

 • - kovářství
 • - zámečnictví
 • - stavba strojů s mechanickým pohonem
 • - opravy karoserií
 • - zedníctví
 • - tesařství
 • - pokrývačství
 • - klempířství
 • - štukatérství
 • - podlahářství
 • - čištění fasád a pomníků
 • - projektování elektrických zařízení
 • - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • - automatizované zpracování dat
 • - poskytování software
 • - provádění trhacích prací
 • - montáž technologických zařízení a souborů
 • - povrchové úpravy technologických zařízení
 • - návrhová činnost v oblasti interiérové tvorby
 • - tryskání
 • - ubytování v rekreačním zařízení - turistická ubytovna
 • - práce se stavebními mechanizmy
 • - potrubářství
 • - malířství a natěračství
 • - zprostředkovatelská činnost
 • - obstaravatelská činnost
 • - obchodní živnost - Koupě a prodej zboží
 • - opravy mechanických částí strojů a zařízení
 • - montáž a servis oken a dveří
 • - zemní práce pomocí mechanizmů
 • - čalounictví
 • - překladatelství a tlumočnictví
 • - dlaždičské práce
 • - úklidové práce
 • - výroba a montáž automobilových doplňků a příslušenství
 • - kompletace různých druhů výrobků
 • - montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění
 • - zhotovování dokumentace ocelových konstrukcí
 • - svářečské práce
 • - impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí
 • - výroba a montáž plastových oken
 • - provoz mycí linky
 • - montáž nábytku
 • - montáže a demontáže jeřábových drah
 • - skladové služby
 • - bourací práce
 • - kácení stromů
 • - výroba a pokládka asfaltu
 • - provozování odst. ploch pro motorová vozidla včetně poskytování jiných základních služeb
 • - výroba a montáž přístrojů a rozvaděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí
 • - lešenářství
 • - výkon zeměměřičských činností
 • - provozování drážní dopravy
 • - provozování dráhy-vlečky
 • - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • - V souvislosti s transformací jednotlivých živností dle
 • - č.285/96 Sb. /resp. úprava názvů některých stávajících předmětů podnikání podle nově vydaných živnostenských listů a koncesních listin z ŽÚ a nového povolení vydaného ČTÚ dne
 • - 4.1997/:
 • - zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: - drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů - kabelová vedení s optickými vlákny
 • - výroba ostatních motorových dopravních prostředků
 • - izolatérství
 • - obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí
 • - pořádání sportovních akcí
 • - kovoobráběčství
 • - opravy silničních vozidel
 • - vodoinstalatérství, topenářství
 • - projetktová činnost ve výstavbě
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - opravy ostatních dopravních vozidel
 • - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní
 • - reklamní činnost a marketing
 • - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcií
 • - distribuce elektřiny
 • - hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. ve znění z.č. 542/1991Sb.:
 • - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 • - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 • - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
 • - zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. ČNR č.
 • - 1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v úplném znění:
 • - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
 • - zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
 • - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3
 • - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 • - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
 • - realitní činnost
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - montáž měřidel
 • - inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - činnost pro ČD, a.s. v rozsahu:
 • - Opravy a provádění schválených změn na drážních vozidlech, jejichž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle § 62 Vyhlášky č. 173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních kolejových
 • - vozidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD, a.s. vyjma činností, uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu, a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b) přívěsných vozíků řad PV a PVK.
 • - Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených nátěrových postupů.
 • - Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu LAK I dle schválených nátěrových postupů.
 • - provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických v rozsahu: - elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah - elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah - trakční napájecí a spínací stanice - elektrická
 • - zařízení napájená z trakčního vedení - silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky - náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy - zkušebny elektrických zařízení drah - zařízení pro ochranu před
 • - účinky atmosférické a statické elektřiny
 • - silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusem
 • - obchod s elektřinou
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
 • - vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • - architektonické studie
 • - pronájem a půjčování věcí movitých
 • - překladiště nákladů
 • - lakýrnictví, sklenářství
 • - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Adresa

OHL ŽS, a.s. Brno-střed - Veveří

60200, Brno-střed - Veveří (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.zsbrno.cz
5

hodnoceno 1x

 • Cestav, s.r.o.

  zprostředkovatelská činnost, Koupě a prodej zboží, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování...

  Brno - Jehnice, 62100
  • 0
 • Jiří Koudelka

  Výstavba pozemních a inženýrských staveb , Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

  Brno - Královo Pole, 61200
  • 0
 • Kepák, s.r.o.

  zprostředkování obchodu, velkoobchod, výroba a montáž ocelových konstrukcí

  Brno-Královo Pole - Ponava, 60200
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz