Infopanel

Zobrazeno: 2488x

Dpb paskov, OKD DPB, Okd dpb paskov, Důlní průzkum Paskov, OKD, DPB, a.s..

OKD, DPB, a.s.

OKD, DPB, a.s. Paskov

 • - Hornická činnost - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl - zvláštní zásahy do zemské kůry
 • - Činnost prováděná hornickým způsobem - práce k zajištění stability podzemních prostorů
 • - znalecká oprávnění v rozsahu: těžba uhlí a zemního plynu, geomechanika, hydrogeologie a odvodňování, důlní geofyzika, důlní a povrchová degazace, protiplynová prevence, větrání a klimatizace
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • - zámečnictví
 • - výkon zeměměřických činností
 • - projektová činnost v investiční výstavbě
 • - laboratorní rozbory vzorků hornin, uhlí a vod aj. materiálů
 • - průzkum a asanace znečištění vod a zemin
 • - úprava motorových vozidel na plyn
 • - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
 • - výroba, montáž a opravy vrtné a čerpací techniky
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - měření emisí motorových vozidel
 • - úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
 • - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) § 2 zákona č. 61/1998 Sb.
 • - zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • - nestátní zdravotnické zařízení - Analytická laboratoř
 • - výroba léčiv v rozsahu: kontrola jakosti léčiv - fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušky
 • - opravy silničních vozidel
 • - měření hluku a vibrací v pracovním a životním prostředí
 • - měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách
 • - kovoobráběčství
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • - výroby plynu
 • - distribuce plynu
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
 • - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, jakož i ve vytváření podzemních prostorů v objemu větším než 300m krychlových
 • - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb.
 • - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny s výjimkou zakládání staveb
 • - důlně měřická činnost
 • - nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu ve smyslu zákona č. 1988 Sb., ve znění pozdějších
 • - předpisů tj. ust. § 3, písm. a)
 • - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • - geologické práce v oblasti zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování
 • - testování, měření, analýzy a kontroly
 • - obchod s plynem
 • - výroba elektřiny
 • - výroba, opravy a montáž měřidel
 • - ověřování množství emisí skleníkových plynů

Adresa

OKD, DPB, a.s. Paskov

73921, Paskov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz