Infopanel

Aktualizováno: 09.04.2008
Zobrazeno: 948x

Okresní agrární komora Český Krumlov, Agrární komora Český Krumlov, brloh krumlov, Brloh cesky krumlov.

Okresní agrární komora Český Krumlov

Okresní agrární komora Český Krumlov - Brloh

 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • - navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraniční a uzavírá s nimi dohody
 • - vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • - spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy
 • - vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu se svým posláním
 • - podílí se na odborné přípavě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru členů souhrnně zpracovávaného Agrární komorou ČR.
 • - spolupracuje s příslušnými státními a zastupitelskými orgány a dalšími institucemi zejména při tvorbě a provádění agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně projednávání a řešení dotací a subvencí, regulace a ochrany trhu,
 • - restrukturalizačních a ekologických záměrů a programů, státních a veřejných zakázek
 • - spolupracuje se společenstvy, které jsou součástí Agrární komory ČR.

Adresa

Okresní agrární komora Český Krumlov Brloh

38206, Brloh (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz