Infopanel

Zobrazeno: 1840x

Agrární komora hradec králové, Okresní agrární komora Hradec Králové, Okresní agrární komora hradec králové pražské předměstí nerudova, Agrární komora hradec, česká agrarni komora Hradec králové.


Okresní agrární komora Hradec Králové

Okresní agrární komora Hradec Králové Hradec Králové

 • - Komora v rámci své působnosti zejména:
 • - poskytuje svým členům poradenské a konsultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • - navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody
 • - vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vydělanosti
 • - spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy
 • - vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení k tomuto účelu
 • - vede evidenci členů komory.
 • - Komora spolupracuje se státními a zastupiteskými orgány a institucemi zejména při tvorbě a provádění agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání. S příslušným územním odborem a dalšími orgány projednává a řeší otázky dotací a subvencí,
 • - regulace a ochrany trhu, restrukturalizačních a ekologických záměrů a programů, státních a veřejných zakázek.
 • - Komora zabezpečuje výkon působnosti a plnění úkolů svými orgány včetně odborných sekcí, komisí a prostřednictví úřadu komory


Adresa

Okresní agrární komora Hradec Králové Hradec Králové

50002, Hradec Králové (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek