Infopanel

Agrární komora mladá boleslav, Okresní Agrární komora Mladá Boleslav, Agrární komora mladá boleslav členové, Clenove agrarni komory mlada boleslav, Firmy mladá boleslav.


Okresní Agrární komora Mladá Boleslav

Okresní Agrární komora Mladá Boleslav Mladá Boleslav I

 • - poskytuje svým členům poradenskoé a konsultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávácí činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • - navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody
 • - vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě
 • - zařizuje, spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • - spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy a může zřídit spolu s Hospodářskou komorou nebo samostatně smírčí komisi
 • - vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízení k tomuto účelu
 • - vede evidenci členů okresní Agrární komory


Adresa

Okresní Agrární komora Mladá Boleslav Mladá Boleslav I

29301, Mladá Boleslav I (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Okresní hospodářská komora Mladá

  Poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností., Vydává vyjádření podle zv...

  Mladá Boleslav I, 29301
  • 0
 • Regionální agrární komora Středočeského

  Regionální agrární komora zabezpečuje bezprostřední vztah ke svým členům v rámci své působnosti, zejména, Poskytuje svým členům ...

  Mladá Boleslav I, 29301
  • 0
 • Svaz pěstitelů cukrovky Čech

  zajišťuje jednotné prosazování práv a oprávněných zájmů pěstitelů cukrovky s cílem zvyšování rentability jejího pěstování, zisku...

  Semčice, 29446
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek