Infopanel

Agrární komora Nymburk, Okresní agrární komora nymburk, členové agrární komory nymburk, Clenove agrarni komory v nymburce, Nymburk - okresní agrární komora.

Okresní Agrární komora Nymburk

Okresní Agrární komora Nymburk Nymburk

 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultačnčí služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • - může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy
 • - podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovaného Agrární komorou ČR
 • - Komora spolupracuje s příslušnými státnímu orgány, okresními (obecními) úřady a institucemi, zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se
 • - k podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám
 • - spolupracuje se společenstvy, která jsou součástí komory

Adresa

Okresní Agrární komora Nymburk Nymburk

28802, Nymburk (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz