Infopanel

Zobrazeno: 1173x

Agrární komora Žďár nad Sázavou, Okresní agrární komora Žďár nad Sázavou, Okresní agrarní komora ždár, Okresní agrární komora pro okres žďár, Www.agrarní komora.cz ždár nad sázavou.

Okresní agrární komora pro okres Žďár

Okresní agrární komora pro okres Žďár Žďár nad Sázavou 3

 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 • - dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • - může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
 • - podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory,
 • - ch/podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovávaného Agrární komorou ČR.
 • - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a reklamy

Adresa

Okresní agrární komora pro okres Žďár Žďár nad Sázavou 3

59101, Žďár nad Sázavou 3 (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x



Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz