Infopanel

Zobrazeno: 1150x

Okresní agrární komora Rychnov nad Kněžnou , Agrární komora Rychnov nad KNĚŽNOU, Lékařská komora rychnov nad kněžnou, Okresni agralní komora rychnov, Okresní agrární komora Rychnov.

Okresní agrární komora Rychnov nad

Okresní agrární komora Rychnov nad Rychnov nad Kněžnou

 • - Komora v souladu se statutem komory ČR zabezpečuje bezprostřední vztah ke členům a v rámci své působnosti zejména:
 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační člužby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů
 • - aměstnanosti,
 • - dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • - může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy,
 • - podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory, ch) podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje
 • - školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovávaného Agrární komorou ČR.
 • - Komora spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresním (obecními) úřadem a institucemi zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se k
 • - podnikatelským a ekonomickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám.
 • - Spolupracuje se společenstvy, která jsou součástí komory České republiky.

Adresa

Okresní agrární komora Rychnov nad Rychnov nad Kněžnou

51601, Rychnov nad Kněžnou (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz