Infopanel

Zobrazeno: 1083x

Agrární komora Trutnov, Okresní agrární komora Trutnov, Clenove agrarni komory -Trutnov, Agrární komora Čr Trutnov, Agrární komora trutnov.


Okresní agrární komora Trutnov

Okresní agrární komora Trutnov Trutnov - Střední Předměstí

 • - Poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a o odborná stanoviska,
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělá vání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 • - dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • - může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
 • - podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory,
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovávaného Agrární komorou ČR.
 • - Komora spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresními (obecními) úřady a institucemi zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se k
 • - podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám.
 • - Spolupracuje se společenstvy, která jsou součástí komory České republiky.


Adresa

Okresní agrární komora Trutnov Trutnov - Střední Předměstí

54101, Trutnov - Střední Předměstí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek