Infopanel

Zobrazeno: 1672x

Bytový podnik nový jičín, Bytový podnik města nový jičín, Okresní bytový podnik Nový Jičín, Stavebni firma herudek kopřivnice, Bytovy podnik.


Okresní bytový podnik, s.p. Nový Jičín

Okresní bytový podnik, s.p. Nový Jičín Nový Jičín

 • - Základní předmět činnosti: - odpovídá za správu bytového fondu a nebytových prostor a zabezpečování jejich provozu včetně tepelného hospodařství - údržbu, opravy a zabezpečování služeb spojených s bydlením a výzdobou domů, u dodávky tepla a teplné upravené
 • - vody podle rozhodnutí MěNV - poskytování placených služeb občanům a cílem zkvalitnění pěče o bytový fond a plné uspokojování požadavků uživatelů bytů - provádění inženýrsko-investorskou a projekční činnost v dohodnutém rozsahu - zabezpečování poruchových
 • - služeb, pokud možno nepřetržitě - zabezpečovat spolupráci s národními výbory a občanskými výbory, domovními komisemi a důvěrníky při rozvoji účasti uživatelů bytů na správě a údržbě bytového fondu - zásahy do bytového fondu v podobě modernizace bytového
 • - fondu, plánování oprav a údržby, prodej domů a bytů do osobního vlastnictví, převody domů do správy jiných organizací, asanace apod. byly v potřebném předstihu projednány s MěNV v Novém Jičíně. Prodej bude zabezpečovat MěstNV. - zabezpečovat a plnit
 • - opatření, související s obranou státu v souladu s Ústavou ČSSR 'Zásadami řízení obrany státu ČSSR', platnými zákony, směrnicemi a pokyny příslušných ústředních orgánů a zakladatele státního podniku.
 • - Povinný předmět činnosti: - uspokojovat a dále zkvalitňovat potřeby uživatelů bytů a správy domovního a bytového fondu včetně tepelného hospodářství minimálně v rozsahu relizace k 31.12.1988. - spolupracovat a podílet se na komplexním hospodářském a
 • - sociálním rozvoji měst a obcí okresu Nový Jičín v rozsahu vymezeném zákonem o státním podniku a zákonem o NV.
 • - revize hromosvodů včetně porevizních oprav
 • - rozšíření oprávnění na projektovou činnost, kdy cena projektu představuje hodnotu do výše 150 tis. Kčs
 • - použití taxi služby nákladní a osobní pro cizí organizace a soukromníky vč. testování motorů
 • - vykonávaní investorské činnosti mimo vlastní podnik i pro cizí organizace
 • - výroba rozváděčů jak pro MaR, také pro silnoproud
 • - zřízení prodejny opotřebovaných zařízení /kuchyňské linky, sporáky, vany a pod./ a prodeje nadnormativních zásob


Adresa

Okresní bytový podnik, s.p. Nový Jičín Nový Jičín

74101, Nový Jičín (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek