Infopanel

Okresní agrární komora příbram, Hospodářská komora příbram, Okresní hospodářská komora příbram, Hospodářšká komise příbram, Agrární komora Příbram.

Okresní hospodářská komora v Příbrami

Okresní hospodářská komora v Příbrami Příbram I

 • - Poskytování poradenských a konzultačních služeb členům komory v otázkách spojených s podnikatelskou činností.
 • - Vydávání vyjádření a odborných stanovisek podle zvláštních předpisů.
 • - Poskytování informačního servisu.
 • - Vedení evidence členů komory.
 • - Propagace a šíření informací o podnikatelské činnost členů komory na základě jejich předchozího souhlasu.
 • - Navazování a rozvíjení styků s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírání dohod s nimi.
 • - Vystavování osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě.
 • - Organizování vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování profesního vzdělávání a forem rekvalifikace s při řešení problémů zaměstnanosti.
 • - Zřizování a správa zařízení a institucí na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.
 • - Komora dbá, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • - Spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími.
 • - Zřízení stálé smírčí komise k předcházení obchodních sporů mezi členy.
 • - Vlastní hospodářská činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

Adresa

Okresní hospodářská komora v Příbrami Příbram I

26101, Příbram I (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Agrární komora Příbram

  podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svýc...

  Příbram II, 26101
  • 0
 • Krajská hospodářská komora Střední Čechy

  podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství,potravinářství a lesnictví;, poskytování svým členům poradenské a konzultační s...

  Příbram I, 26101
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz