Infopanel

Aktualizováno: 14.08.2008
Zobrazeno: 1356x

Okresní nemocníce tábor, Nemocnice tábor, Hodnocení nemocnice tábor, Nemocnice tabor, Stravování.Natalis.


Nemocnice Tábor

Zdravotní péče - Tábor

  • - hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění veřejně prospěšných činností - zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy
  • - předmětem činnosti organizace je léčebně preventivní péče spočívající v péči o ochranu, navrácení a upevnění zdraví jednotlivců i kolektivů s tím, že je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou
  • - pomoc. Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ambulantní i ústavní péči, závodní preventivní péči, přednemocniční neodkladnou péči, léčebnou výživu, poskytování léků, zdravotnických prostředků a dopravu nemocných. Dále předmětem činnosti je provozování
  • - Střediska vědeckých informací, vzdělávání pracovníků v pregraduální a postgraduální oblasti, podílení se na výzkumné činnosti, klinickém zkoušení léků a nové zdravotnické techniky, praní nemocničního prádla, opravy a údržba zdravotnických přístrojů,
  • - stravování zaměstnanců, plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí, jakož i správa majetku kraje.


Adresa

Nemocnice Tábor Tábor

39003, Tábor (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Napsat email
Webové stránkywww.nemta.cz

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek