Infopanel

OSP Tábor, Okresní stavební podnik Tábor, Podniky v Táboře, Podniky tábor, Bytový podnik tábor.


Okresní stavební podnik Tábor, s.p. v

Okresní stavební podnik Tábor, s.p. v Tábor

 • - - účelné a hospodárné uspokojování potřeb společnosti stavebními pracemi, výkony a dodávkami stavebních částí objektů a stavbami v oborech pozemního a průmyslového stavitelství a oprav budov
 • - - rekonstrukce a modernizace bytových objektů nezahrnutých do plánu komplexní bytové výstavby - komplexní rekonstrukce instalací v bytových jednotkách - nástavby, půdní vestavby a přestavby bytových objektů - opravy bytového fondu včetně postupné likvidace
 • - jeho zanedbanosti - komplexní opravy vnějších budov
 • - - opravy, modernizace, rekonstrukce škol, zdravotních, lázeňských, sociálních a kulturních zařízení, památkových objektů, obchodní sítě a provozoven služeb, restaurací a hotelů, zařízení pro organizace nevýrobního a výrobního charakteru
 • - - výstavba rodinných domků, chat, garáží, rekreačních staveb, objektů pro provádění služeb tradičními i progresivními technologiemi včetně souvisejících inženýrských sítí - opravy, rekonstrukce a modernizace majetku v osobním vlastnictví - zabezpečování
 • - řemeselných prací stavebníkům objektů v osobním vlastnictví a doplňkových staveb k rodinným domkům - ostatní práce a služby obyvatelstvu podle místních podmínek a vybavenosti podniku
 • - - modernizace a rekonstrukce bytových objektů - investiční výstavba pro národní výbory, jejich zařízení a pro vlastní potřebu - investiční akce menšího rozsahu pro organizace výrobní a nevýrobní sféry - inženýrské sítě včetně vodohospodářských staveb a
 • - komunikací
 • - - demoliční práce - řemeslné práce na stavbách budovaných v akci Z národními výbory - jednotlivé práce prováděné dopravou a mechanizací pro organizace a obyvatelstvo
 • - - předprojektové a projektové práce pro vlastní potřebu, pro ostatní investory a občany - zpracování expertiz, posudků, poradenská činnost
 • - - externí dodávky technologických výrobků pro organizace a obyvatelstvo
 • - - revizní činnost
 • - - dopravní činnost za úplatu
 • - - plnění jmenovitých úkolů státního plánu, rozepsaných zakladatelem ve věcném časovém a objemovém rozsahu a lokalizaci včetně poddodávek pro jmenovité úkoly státního plánu a to i přesunem stavebních kapacit - povinné stavební práce nařízené podle zákonných
 • - předpisů - zajišťování ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, dotčených veškerou činností podniku
 • - - investiční výstavba pro vlastní potřebu - opravárenská činnost vlastních základních prostředků - závodová doprava a provoz mechanizačních prostředků - výroba stavebních materiálů a ostatních výrobků - činnost kontrolní a revizní - výstavba staveništních
 • - - provoz závodní kuchyně včetně zajištění stravování na stavbách a v provozovnách - provoz rekreačního zařízení a pionýrského tábora - vzdělávání a výchova vlastních pracovníků - služby pro zaměstnance podniku při řešení vlastních bytových problémů -
 • - poskytování drobných placených služeb pro vlastní zaměstnance
 • - - příprava mládeže na dělnická povolání pro vlastní podnik a cizí organizace - poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky - servisní činnosti pro tuzemské a zahraniční dodavatele - těžba surovin a výroba materiálů pro vlastní potřebu a prodej
 • - - prodej vlastních výrobků a materiálů, které jsou podnikem označeny jako nepotřebné a to socialistickým organizacím a soukromníkům
 • - - maloobchodní prodej nadbytečných stavebních hmot, stavebních dílů a materiálů - maloobchodní prodej potravin v areálu podniku - zahraničně obchodní činnost v rozsahu FMZO
 • - - poskytování služeb zahraničním osobám formou stavebních prací v oborech pozemního a inženýrského stavitelství
 • - - vývoz věcí pro zabezpečení činnosti
 • - - propagace a presentace výrobků - servisní činnost
 • - - provozování konsignačního skladu
 • - - dovoz propagačních materiálů a náhradních dílů pro zabezpečení činnosti
 • - - provoz věcí nezbytně nutných pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace


Adresa

Okresní stavební podnik Tábor, s.p. v Tábor

39002, Tábor (ukázat na mapě)


Zařazení v kategoriích

Bytová výstavba » Tábor - Bytová výstavba
0

hodnoceno 0x

 • Eurotherm Tábor, s.r.o.

  Prodej zboží, Inženýring v investiční výstavbě, Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu podle Oprávněn...

  Tábor, 39001
  • 0
 • Jan Jůza

  Výstavba pozemních a inženýrských staveb , Ostatní velkoobchod

  Tábor - Klokoty, 39003
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek