Infopanel

Aktualizováno: 19.04.2008
Zobrazeno: 3625x

Palivový kombinát ústí, Prodej uhlí ústí nad labem, Palivový kombinát Ústí nad Labem, Palivový kombinát, Prodej zeminy ústí nad labem.

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Těžba a odbyt hnědého uhlí - Palivový kombinát Ústí, s.p. - Ústí nad Labem

 • - Těžba a odbyt hnědého uhlí
 • - prodej nadložních zemin, doprovodných surovin a pálených jílů
 • - Prodej zboží
 • - správa majetku určeného k privatizaci
 • - vypořádání restitučních nároků
 • - sanace zbytkové jámy podle plánu likvidace a jeho doplňků schválených OBÚ v Mostě
 • - zahlazování následků hornické činnosti
 • - distribuce elektřiny
 • - výroba tepelné energie
 • - rozvod tepelné energie
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g),
 • - a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění:
 • - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
 • - otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek,
 • - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
 • - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 • - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
 • - zvláštní zásahy do zemské kůry,
 • - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
 • - báňská záchranná služba,
 • - důlně měřičská činnost
 • - činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a),
 • - d), e), f), h) a i ) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění:
 • - dobývání ložisek nevýhradních nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
 • - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
 • - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 • - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb,
 • - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
 • - práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 • - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny
 • - zednictví
 • - poskytování technických služeb
 • - obchod s elektřinou
 • - vedení správy finančních prostředků na dávky, vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty

Adresa

Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí nad Labem

40076, Ústí nad Labem (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.pku.cz
0

hodnoceno 0x

 • Jiří Kučera

  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

  Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz