Infopanel

Aktualizováno: 15.07.2010
Zobrazeno: 745x

JUDr. Petr Svatoš, Judr. svatoš, JUDr, Růžena Vojtová, Advokátní kancelář JUDr. Svatoš, Ostrava, Advokátní kancelář Ostrava.

Petr Svatoš JUDr.

Advokátní kancelář - Moravská Ostrava

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích. Advokátní kancelář zastupuje své klienty před obecnými soudy, před soudy rozhodčími, jakož i před Ústavním soudem. V případě potřeby zastupuje advokátní kancelář klienty při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty. Advokátní kancelář se dále specializuje na problematiku investičních pobídek, poskytovaných domácím i zahraničním investorům. Jelikož právní úprava poskytování investičních pobídek prošla mnoha změnami, existují rizika spojená s čerpáním pobídek.

Advokátní kancelář se v souvislosti s poskytováním investičních pobídek zaměřuje na maximalizaci hodnoty poskytnutých investičních pobídek a vyvíjí maximální snahu, aby eliminovala rizika, která mohou nastat v souvislosti s čerpáním investičních pobídek. S ohledem na přísnost platné právní úpravy mohou totiž nastat situace, kdy investor bude muset investiční pobídku vrátit, byť už ji vyčerpal.

Advokátní kancelář v rámci poskytování právních služeb týkajících se investičních pobídek poskytuje také odbornou pomoc při jednáních s příslušnými státními orgány o investičních pobídkách a při kontrolách správnosti čerpání investičních pobídek.


Adresa

Petr Svatoš JUDr. Moravská Ostrava

70200, Moravská Ostrava (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.aksvatos.cz
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz