Infopanel

Ppf asset management, PPF Asset Management a.s., PPF Asset Management, a.s., Ppf asset , PPF Management.

PPF Asset Management, a.s.

PPF Asset Management, a.s. Praha 4 - Nusle

 • - Poskytování těchto hlavních investičních služeb: - podle § 4 odst. 2, písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b),
 • - c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož
 • - zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 2, písm. d)
 • - zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4
 • - odst. 2, písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
 • - a doplňkových investičních služeb: - podle § 4 odst. 3), písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm.
 • - b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona, - podle § 4 odst. 3), písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost
 • - týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - podle § 4 odst. 3), písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská
 • - činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

Adresa

PPF Asset Management, a.s. Praha 4 - Nusle

14000, Praha 4 - Nusle (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Jiří Vondrka - restaurace Slunečnice

  Restaurace , Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.

  Praha 11, 14800
  • 0
 • Petr Fortelka - Dominus sdružení

  Pozemní a inženýrské stavitelství , Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

  Praha 4 - Nusle, 14000
  • 0
 • Realitbanka, a.s.

  Česká národní banka odňala dle § 34 odst.1 zák.č.21/1992 Sb. svým rozhodnutím ze dne 17.dubna 1997 č.j. V 30/4-97 Realitbance, a...

  Praha 4 - Krč, 14000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz