Infopanel

Pragent, Pragent a.s., Pragent a.s., @pragent, Cache:bwdjDtOZZIQJ:www.maxportal.cz/search/mrrsodij.html/769 FMZO č.j./89.


Pragent, a.s.

Pragent, a.s. Praha 2 - Nusle

 • - Rozhodnutím FMZO v Praze ze dne 8.12.1989 č.j. 7159/62/89 a ze dne 9.2.1990 č.j. 72/6/90 bylo uděleno povolení k zahraničně obchodní činnosti.
 • - Předmět činnosti nyní:
 • - Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
 • - Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstarávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti
 • - leasingových operací, výrobní kooperace a vazbových a výměnných obchodů.
 • - V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení:
 • - zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích,
 • - poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků,
 • - poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující:
 • - odborně technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků,
 • - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků,
 • - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků,
 • - provádění servisu smluvních výrobků,
 • - provádění prodeje smluvních výrobků,
 • - zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz, včetně prodeje zboží z těchto skladů.
 • - Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajišťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob nebo organizací.
 • - Zprostředkovat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení.
 • - Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
 • - Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu.
 • - Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí.
 • - Usnesením valné hromady konané dne 25.9.1990 a 27.2.1991 byly přijaty nové stanovy, dle nichž předmětem činnosti je:
 • - Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
 • - Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstarávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových
 • - Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení.
 • - Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavku pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplývající ze smluvních vztahů.
 • - Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajišťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob a organizací.
 • - v rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2
 • - poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující zejména odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků, konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků, semináře,
 • - konference a předvádění smluvních výrobků, provádění servisu smluvních výrobků, provádění prodeje smluvních výrobků,
 • - zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz včetně prodeje zboží z těchto skladů.
 • - Poskytování služeb právnickým i fyzickým osobám spočívajících v uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služeb, a to buď na základě obstaravatelské smlouvy, nebo zajišťováním těchto dodávek vlastním jménem na vlastní účet.
 • - Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
 • - Zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
 • - Prodej zboží, vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.


Adresa

Pragent, a.s. Praha 2 - Nusle

12800, Praha 2 - Nusle (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Hoppecke Batterien, s.r.o.

  Prodej zboží

  Praha 2 - Nové Město, 12000
  • 0
 • Kronen Praha, s.r.o.

  hostinská činnost, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, Prodej zboží s vyjímkou zboží uvedeného v příloze 2-3 z.4...

  Praha 2 - Vinohrady, 12000
  • 0
 • Tradeinvest, a.s.

  Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu., Prodej zboží s výjimkou zboží uvedeného v příl. 2-3 z.č.455/1991 Sb., Poradenská...

  Praha 2 - Vinohrady, 12000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek