Infopanel

Zobrazeno: 1167x

Knihovna teplice, Regionální knihovna teplice, Veřejná knihovna teplice, Knihovny Teplice, Individuální práce se čtenářem.

Regionální knihovna Teplice, přísp.org.

Regionální knihovna Teplice, přísp.org. Teplice

 • - shromažďuje knihovní a informační fondy formou nákupu, darů a výměn, odborně je zpracovává, třídí, uchovává a zpřístupňuje. Zvláštní pozornost přitom věnuje shromažďování a doplňování regionálního fondu v kontextu historického, kulturního, ekonomického a
 • - sociálního vývoje regionu
 • - šíří autorská díla a zpřístupňuje dokumenty z knihovního fondu knihovny formou prezenčního a absenčního půjčování ve svých studovnách, čítárnách, odděleních a pobočkách. Pro studijní účely a osobní potřebu uživatelů poskytuje služby reprografické pro
 • - reprodukci dokumentů z knihovního fondu
 • - v rámci meziknihovních služeb využívá a poskytuje výpůjční, informační a reprografické služby s cílem zpřístupnit uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení
 • - poskytuje svým uživatelům bibliografické, referenční a kartografické informace a rešerše
 • - zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, a to zejména informace ze státní správy a samosprávy
 • - umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
 • - všestranně propaguje své knihovní a informační fondy a poskytované služby rozličnými formami individuální a kolektivní práce se čtenářem. Podporuje výchovu ke čtenářství a knihovnickou a informační gramotnost, dává prostor literární a jiné umělecké tvorbě
 • - zpracovává a publikuje bibliografie, faktografické materiály se zaměřením na region, vydává regionální sborníky, sbírky a almanachy
 • - na základě pověření krajskou knihovnou, v rozsahu, podpořeném finanční účelovou dotací, vykonává soubor tzv. regionálních funkcí směrem k veřejným knihovnám regionu. Poradenskou a metodickou činností, vzdělávacími aktivitami a souborem technických služeb
 • - napomáhá rozvoji veřejných knihoven. Vytváří výměnný knihovní fond a zajišťuje cirkulaci výměnných souborů
 • - spolupracuje při plnění svého poslání se školskými, vzdělávacími a kulturními institucemi, s neziskovými a dalšími subjekty

Adresa

Regionální knihovna Teplice, přísp.org. Teplice

41501, Teplice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • DŮM Kultury Teplice

  Činnosti knihoven, veřejných archivů

  Teplice, 41501
  • 0
 • Kulturní a Společenské Středisko Bílina

  Reklamní činnost a marketing, zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, průzkum trhu, Pořádání kulturních produkcí, zábav a pr...

  Bílina, 41801
  • 0
 • Muzeum

  Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek

  Teplice, 41501
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz