Infopanel

Muzeum jičin, Regionální muzeum v jičíně, Galerie starý jičín, Jičín galerie, Muzeum staré město.


Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum a galerie v Jičíně Jičín - Staré Město

 • - Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a prehistorie v oboru archeologie, etnografie, historie a dějin umění.
 • - Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.
 • - Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.
 • - Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.
 • - Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře.
 • - Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti i jednotlivcům.
 • - Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.
 • - Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.
 • - Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti


Adresa

Regionální muzeum a galerie v Jičíně Jičín - Staré Město

50601, Jičín - Staré Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Městská knihovna v Jičíně

  Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím města a regionu ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v k...

  Jičín - Valdické Předměstí, 50601
  • 0
 • Podkrkonošské Muzeum v Nové Pace

  Specializovaný maloobchod prodej drahých kamenů a, výrobků z nich, prodej pohlednic, katalogů,, publikací, obrazů, kreseb, grafi...

  Nová Paka, 50901
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek