Infopanel

Zobrazeno: 2006x

Sedlecký kaolin, Kaolín prodej, Kaolin, Prodej kaolinu, Božičany Kaolin.

Sedlecký kaolin a. s.

Sedlecký kaolin a. s. Božičany

 • - výroba porcelánu
 • - výkon práva myslivosti jako předmět činnosti dle zákona č. 449/2001 Sb.
 • - výroba malířských nátěrů
 • - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše
 • - oprávnění k hornické činnosti
 • - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
 • - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 • - úprava a zušlechťování nerostů prováděná v souvislosti s dobýváním
 • - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť
 • - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených
 • - nerostů prováděné k tomuto účelu
 • - rozbory vzorků hornických a stavebních materiálů, železných i neželezných kovů a roztoků v režimu živnosti volné
 • - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
 • - ubytovací činnost v režimu živnosti volné
 • - provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
 • - hostinská činnost
 • - činnost ekonomických a organizačních poradců
 • - zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné
 • - konstruktérské práce ve strojírenství
 • - výroba a prodej zemědělských výrobků
 • - pronájem a půjčování věcí movitých
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - správa a údržba nemovitostí
 • - geologické práce
 • - posuzování vlivů na životní prostředí
 • - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
 • - činnost účetních poradců
 • - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • - zednictví
 • - štukatérství
 • - poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
 • - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd


Adresa

Sedlecký kaolin a. s. Božičany

36225, Božičany (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • KSB, s.r.o.

  obchodní činnost v oblasti prodeje kaolínů a tříděných písků, výroba malířských nátěrů a jejich prodej, výroba omítek a jejich p...

  Božičany, 36225
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz