Infopanel

Zobrazeno: 1155x

Air france praha, Societe air france, Air france zastoupení, Přepravní podmínky AIR FRANCE, SOCIETE AIR FRANCE-obchodní zastoupení.

Societe AIR France-obchodní zastoupení

Societe AIR France-obchodní zastoupení Praha 1 - Nové Město

 • - zajišťování provozu letadel vlastním i cizím personálem s vlastními i cizími prostředky
 • - zajišťování rezervace míst a přepravní kapacity a dalších souvisejících služeb na leteckých spojích Air France a na přípojových spojích k nim
 • - použivání svého vlastního počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (Code of Conduct for the
 • - Regulation and Operation of Computar Reservation Systems) zásad stanovených předpisy Evropských společenství, Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených čs. předpisy
 • - vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb ve svých kancelářích zřízených v ČSFR
 • - vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě za Kčs, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby budou od zprostředkovatelů
 • - převáděny na korunový účet organizační složky vedený u peněžního ústavu na území České republiky, t.č. je korunový účet č. 0103810188 otevřen u Komerční banky, Na Příkopě 33/969, ll4 07 Praha l. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného
 • - českého živnostenského oprávnění. Může být požadováno, aby subjekt oznámil čs. orgánům státní správy seznam zprostředkovatelů a adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty. O prodejích přepravních dokumentů bude vedena
 • - evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentu, resp. služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta. Evidenci je možno nahradit kopií prodejního deníku. Kromě toho organizační složka na požádání doloží počet přepravených cestujících a hmotnost
 • - přepravovaného zboží a pošty na svých linkách do/z České republiky.
 • - převádět přebytky korunových tržeb nad korunovými výdaji do svého ústředí na základě platné Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Francií z 27.9.1991
 • - výkon výšše uvedených oprávnění může být zrušen, pozastaven nebo k jejich využívání mohou být uloženy podmínky v případě, že dojde k změně recipročního oprávnění čs. provozovatelů letecké dopravy ve Francii nebo subjekt poruší čs.zákony a předpisy nebo
 • - podmínky tohoto oprávnění nebo nebudou plněna ustanovení zákona 513/91.

Adresa

Societe AIR France-obchodní zastoupení Praha 1 - Nové Město

11000, Praha 1 - Nové Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Jan Rytíř - Thermo - Investservis

  Elektroinstalace , Technické zkoušky a analýzy

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,

  provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č., l997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění někte...

  Praha 1 - Nové Město, 11171
  • 0
  Diskuse (1x)
 • Pospíšil

  Provedu veškeré revize po celé ČR. DOPRAVA ZDARMA. Revize elektrických spotřebičů a nářadí 40,- Kč/kus. Platná oprávnění, osvě...

  Ostrava - Poruba, 70800
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz