Infopanel

Zobrazeno: 1091x

Staňkova 21, Ostrava-vyskovice stankova pronajem, Pronájem bytu Ostrava Staňkova, Televizní antény brno stankova, Vymezení jednotek a jeho pronajem.

Spol.vlast. - Staňkova 21

Spol.vlast. - Staňkova 21 Ostrava-Jih - Výškovice

 • - Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
 • - nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon') nebo v dohodě spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy podle
 • - § 5 odst. 2 zákona nebo v dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5 odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále jen 'správa domu').
 • - Správou domu se rozumí zejména :
 • - řádná správa a udržování společných částí domu vymezených v některé z listin uvedených v odstavci 1 a pozemku s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě,
 • - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě,
 • - zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu,
 • - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • - vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • - zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové
 • - antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • - zajišťování prohlídek a čištění komínů,
 • - pojištění domu,
 • - plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
 • - vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů
 • - schválených vlastníky.
 • - Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství :
 • - plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen 'služby'), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových
 • - prostorů), včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování,
 • - správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství podle § 24 odst. 4 zákona,
 • - provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek,
 • - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů, případně i jiné činnosti.
 • - Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem
 • - vlastníka jednotky.

Adresa

Spol.vlast. - Staňkova 21 Ostrava-Jih - Výškovice

70030, Ostrava-Jih - Výškovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Bytové družstvo Asejevova 6

  Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu a hospodaření se společným majetkem družstva, zejména:, zajišťován...

  Ostrava-Jih - Zábřeh, 70030
  • 0
 • Bytové družstvo Klegova 72

  zajištění provozu a správy domů v majetku družstva a hospodaření se společným majetkem družstva, zajištění provozu a správy domu...

  Ostrava-Jih - Hrabůvka, 70030
  • 0
 • Bytové družstvo Oráčova Trojka

  provoz bytových i nebytových prostor obytného domu Oráčova 1327 a zabezpečování služeb spojených s bydlením, zejména:, zajišťová...

  Ostrava-Jih - Hrabůvka, 70030
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz